Različitost je most koji želim prijeći

Različitost je most koji želim prijeći

Udruga udomitelja djece Međimurja prvi put je imala priliku sudjelovati kao Prijavitelj u Projektu “Različitost je most koji želim prijeći” Erasmus+Youth exchange s partnerom iz Slovenije – Hrvaško kulturno društvo Pomurje.

Projekt „razmjena mladih“ je realiziran u razdoblju od 29.07.2021. do 07.08.2021. godine u prekrasnom hostelu „Virovski dom“ u Selcu, kojim upravlja „Društvo naša djeca“ iz Virja. Zbog epidemiološke situacije koja je bila u 2020 godini, projekt nije mogao biti realiziran pa smo zatražili odgodu od Agencije za mobilnost i programe EU koja nam je dozvolila da odgodimo za godinu dana. Kako nam je partner koji smo prijavili u projektu odustao zbog situacije s pandemijom, morali smo tražiti novog partnera.

Uz sve poteškoće i odgode, ipak smo uspješno realizirati sve aktivnosti koje smo predvidjeli u projektu. Ovo je nekoliko aktivnosti koje smo prikazali na plakatima i koje će se prezentirati u lokalnim zajednicama sudionika.

DONOŠENJE ZAJEDNIČKIH PRAVILA I KUĆNOG REDA

Aktivnost donošenja zajedničkih pravila odvijala se na razini cijele grupe. Sudionici su se formirali u četiri različite skupine; jedna je skupina donosila pravila o ponašanju pojedinca, druga je donosila pravila o ponašanju grupe, treća o pravilima rada u grupama i četvrta o poštivanju kućnog reda. Sudionici su pravila bilježila na sebi svojstven način: pisanje, crtanje, simboli itd. Izrađeni plakat bio je izložen na vidljivo mjesto do kraja razmjene.

IGRA ”POZITIVNE OSOBINE”
Svaki je sudionik na list papira napisao nekoliko svojih pozitivnih osobina te ih pročitao, a jedan od voditelj bio je zadužen da ih stavi na plakat. Kasnije su se u grupi postavljala pitanja poput: “Je li teško misliti o sebi i svojim dobrim osobinama?”, “Zašto se češće osvrćemo na negativne osobine?”.

RADIONICA “PRIPREMANJE KRATKE PREZENTACIJE O AKTIVNOSTIMA NA RAZMJENI”
Sudionici su se podijelili u četiri grupe i uz pomoć voditelja, izradili plakat o svim aktivnostima, igrama i novostečenom znanju koje su stekli na razmjeni. Na toj su radionici sudionici na kreativan način izrazili svoje mišljenje o svim proteklim aktivnostima. Taj plakat predstaviti će se lokalnoj zajednici iz koje dolaze sudionici razmjene.

Djeca i mladi u sklopu Projekta svakodnevno su imali edukativne, poučne i zabavne aktivnosti gdje su stekli nova znanja i iskustva. Razvili su sposobnost prihvaćanja različitosti i tolerancije.

Glavni cilj projekta razmjene mladih bio je poticanje i osnaživanje udomljene djece i mladih, pretežito romske nacionalnosti na aktivno sudjelovanje u životu zajednice, ukazati im da različitost nije problem i da svatko ima pravo na normalan život.

Tijekom radionica o migracijama udomljena djeca su se samoinicijativno nadovezala da je svako preseljenje iz jedne udomiteljske obitelji u drugo za njih neka vrsta “migracije” s kojom se često vrlo teško nositi. Najteže im je privikavanje na novu obitelj, novu sredinu, novu školu, nove prijatelje, a najvažnije im je samo da budu prihvaćeni i voljeni.

Ovakva druženja su svima dragocjena, osobito jer se sklapaju nova poznanstva, prijateljstva, simpatije, mladenačke ljubavi pa je tako na rastanku bilo suza i velika želja većine njih za nastavak druženja.

Nakon povratka svojim kućama sudionici i voditelji imaju zadatak da svoja iskustva, doživljaje i sve naučeno prezentiraju u svojim sredinama, školama i lokalnoj zajednici sve do 31.10.2021. kada završava projekt.