PROJEKTI

Sudjelovanje u projektima

UDOMITELJI ZAJEDNO

Udruga udomitelja djece Međimurja sudjeluje kao partner u projektu „Udomitelji zajedno“ čiji je nositelj Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece. Projekt financira Ured UNICEF-a za Hrvatsku.

Ciljevi projekta su osnažiti članice i vodstvo Foruma, poboljšati menadžment Foruma i udruga članica, pružiti podršku i stručnu pomoć budućim udrugama članicama Foruma, poboljšati znanje članica Foruma u pisanju projekata i prikupljanju sredstava, organiziranju promotivnih aktivnosti i komunikaciji s medijima te potaknuti mlade da se aktivno uključe u rad udruga članica Foruma i poboljšaju svoje informatičke vještine.

Aktivnosti obuhvaćene projektom su trening o pisanju projekata i prikupljanju sredstava te stručna pomoć oko pisanja projekata i apliciranja na projektne natječaje, trening o organizaciji promotivnih aktivnosti i komunikaciji s medijima te stručna pomoć oko provedbe istih, trening o uključivanju mladih i o osnovnim informatičkim vještinama, osnaživanje članica i vodstva Foruma te podrška menadžmentu Foruma, nacionalni i regionalni susreti udomitelja te tehnička pomoć budućim udrugama članicama Foruma.

Na web adresi Foruma za kvalitetno udomiteljstvo možete popratiti provedene aktivnosti:

https://udomiteljizadjecu.hr/vijesti/pisanje-projekata-i-prikupljanje-sredstava/

https://udomiteljizadjecu.hr/vijesti/trening-organizacija-promotivnih-aktivnosti-i-komunikacija-s-medijima/

DJECA UČENJEM STJEČU KREATIVNOST, SPRETNOST I SAMOPOUZDANJE

Financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2020. godini

Udruga udomitelja djece Međimurske županije prošle se godine prvi put javila na natječaj, te su sredstva bila utrošena za podučavanje udomljene djece. To se pokazalo kao jako učinkovito jer su djeca koja su bila uključena u taj projekt napredovala u školi, a pokazatelj su bolje ocjene i sa više samopouzdanja nastavila su samostalno učiti. Ova godina će školskoj djeci biti još teža zbog situacije sa pandemijom koronavirosom, pa će im svako pomaganje u učenju biti od velike koriste. Kako su udomitelji starije životne dobi te oni nisu u mogućnosti djeci rješavati probleme nastale oko učenja i savladavanja određenih predmeta, pogotovo predmeta matematike, fizike i kemije u višim razredima osnovne škole te srednjoj školi. Udomitelji se trude da udomljenoj djeci prenesu znanje i vještine, ali to ponekad nije dovoljno jer većina te djece i mladih ima velikih problema u savladavanju gradiva što proizlazi iz neadekvatnog odrastanja u biološkim obiteljima gdje su bili sudionici nasilja. Problem hrvatskog jezika u nižim razredima je uglavnom taj što su ta udomljena djeca većim djelom romske nacionalnosti, pa imaju poteškoća u čitanju i pisanju. Glavni problem jest što djeca ne znaju stil svog učenja, te im to stvara probleme u učenju. Većina te djece pohađa nastavu po prilagođenom programu, te oni sami ne znaju riješiti nastale probleme u savladavanju gradiva.

Ovim projektom udomljenoj djeci omogućit će se pomoć u učenju predmeta matematike, fizike i kemije za više razreda i srednjoškolce te hrvatskog jezika za niže razrede a koje nisu savladali na redovnoj nastavi, te organiziranje radionice domaćinstva, pečenje kolača, kuhanje jednostavnih jela te osnove šivanja.

AKTIVNI MLADI ZA AKTIVNO DRUŠTVO (2020.)

“Aktivni Mladi za Aktivno Društvo” je projekt razmjene u okviru Erasmus+ programa. Nositeljica projekta je Udruga udomitelja djece Međimurja, a partner u projektu je Narda Község Fejlesztési és Hagyomanyápolása Alapítvány.

GLAVNI CILJ projekta razmjene mladih je poticanje i osnaživanje udomljene djece i mladih, pretežito romske nacionalnosti na aktivno sudjelovanje u životu zajednice, ukazati im da različitosti nisu problem i da svatko ima pravo na dostojan život.

U projektu “Različitost je most koji želim prijeći” sudjelovat će mladi i djeca koji se nalaze u udomiteljskim obiteljima, mladi koji su izašli iz sustava a još uvijek se nalaze u udomiteljskim obiteljima, te mladi koji su u fazi pripreme za izlazak iz sustava socijalne skrbi. Ovaj projekat omogućiti će upoznavanje mladih iz druge države koji su sličnog socijalnog statusa, razmjenu iskustava sa mladima koji su imali ili imaju slične poteškoće u osamostaljivanju, bolju samospoznaju i veću motivaciju za dalji rad na osobnom razvoju, stjecanje novih znanja i vještina, razmjenu ideja, iskustava i mišljenja, izgradnju novih stavova, poticanje na kreativnost i društvenu odgovornost, osobni angažman i aktivizam, te prihvaćanje ideje da smo svi dio globalne društvene zajednice koja utječe na život svakog pojedinca, ali je i formirana pod utjecajem djelovanja svakog pojedinca.

U projektu će biti uključeni djeca i mladi njih 40.

SIGURAN DOM

Udruga udomitelja djece Međimurja partner je u projektu „SIGURAN DOM“ koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda a provodi ga Centar za civilne inicijative.

Projekt odgovara na detektirane potrebe i probleme ciljanih skupina udomljene djece – za bolju pripremljenost kod izdvajanja iz biološke obitelji i s izdvajanjem povezane psihosocijalne i somatske teškoće, osjećaj neprihvaćenosti u novoj sredini, traume preseljenja u novu odgojnu obrazovnu ustanovu uz sram i osjećaj neprilagođenosti u okruženju lokalne zajednice , udomitelji – bolja pripremljenost za specifične značajke djeteta koji dolazi u obitelj, poteškoće s biološkim roditeljima koji otežavaju smještaj u udomiteljskoj obitelji, nedovoljna tehnološka pismenost, potreba za učenjem.

Ovim projektom će stručne osobe kroz 2 godine provedbe projekta uz savjetodavnu pomoć za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, savjetodavnu pomoć udomiteljima i članovima njihovih obitelji. Kroz druženja, razmjene iskustva sa stručnjacima stjecat će se nova znanja udomitelja, udomljene djece i članova njihovih obitelji.

Centar za civilne inicijative/Center for Civil Initiatives

  • sjedište: B. Adžije 22, Zagreb 
  • ured: Gotalovečka 6, Zagreb
  • telefon: 01/4819 516
  • mobitel: 098/612 386 |
  • skype: mirela.despotović

DJECA SU NAŠA BUDUĆNOST

Grad Mursko Središće financira projekt „Djeca su naša budućnost“ iz sredstava Proračuna za 2020. godinu – tekuće donacije.

Cilj projekta je poticanje i osnaživanje udomljene djece, a pogotovo djece romske nacionalnosti, na aktivno sudjelovanje u kulturnom životu zajednice. Time im ujedno jačamo kapacitete samopouzdanja i osjećaja vrijednosti, kao i sigurnost u javnim nastupima. Djeca romske nacionalnosti su izrazito muzikalna i vole glazbu, a ovim projektom im pružamo mogućnost da nauče svirati. Cilj projekta ostvarili bi kroz dvije glavne aktivnosti: 1) provođenje radionica sviranja i radionice izrade nakita i ukrasa, 2) organizaciju 15 godišnjice djelovanja Udruge gdje bi udomljena djeca prikazala naučeno kroz javni nastup na manifestaciji.

Udruga udomitelja djece Međimurja dobila je donaciju 20 komada instrumenata UKULELE i time bismo željeli udomljenu djecu uključiti u aktivno učenje istih, a za to bismo angažirali profesionalnog učitelja. Voditelj radionica bi održao ukupno 24 radionica, po dva školska sata. Radionice bi trajale u periodu od deset mjeseci. Udruga će organizirati radionice izrade raznih ukrasnih predmeta, radionice štrikanja I pletenja te pečenju kolača. Sve navedene radionice bi bile otvorenog tipa pa bi uz udomljenu djecu pozvali i djecu romske nacionalnosti sa područja grada.