Naše aktivnosti i usluge

Aktivnosti

USLUGE

• socijalna djelatnost
• demokratska politička kultura
• međunarodna suradnja
• sport
• kultura i umjetnost

Svrha djelovanja udruge pružanje je podrške udomiteljima djece te udomljenim štićenicima na području Međimurske županije. Djelovanje se odvija kroz promicanje udomiteljstva kao nezamjenjivog alternativnog oblika skrbi za djecu te s time povezane senzibilizacije javnosti i podizanje odgovornosti cjelokupne društvene zajednice za brigu o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Povezivanje udomitelja putem neformalnih sastanaka i suradnja sa stručnim djelatnicima centara za socijalnu skrb, ministarstva, zdravstvenih ustanova i drugih institucija koje se bave problematikom udomiteljstva. Područje djelovanja je socijalna aktivnost, demokratska politička kultura, kultura i umjetnost, međunarodna suradnja te promicanje sportskih aktivnosti.

Radionice i edukacija za djecu

Udruga udomitelja djece Međimurja omogućuje djeci sudjelovanje u  psiho-edukativnim i kreativnim radionicama. Radionice su usmjerene razvoju njihovih znanja, vještina i mašte, a većinom se odvijaju tijekom ljetnih i zimskih praznika kao aktivnost kvalitetnog i zanimljivog provođenja slobodnog vremena. Osmišljene su kao sportska druženja, izrađivanje kreativnih i maštovitih predmeta, obilježavanje važnijih datuma i blagdana, posjeti kulturnim manifestacijama, izleti u prirodu, druženja uz filmove i knjige i sl. U aktivnosti su, osim djece iz udomiteljskih obitelji, uključena i djeca iz lokalne zajednice. Izrađene predmete izlažemo na raznim manifestacijama u Međimurju čime ujedno i promoviramo samo udomitelstvo.

NOVO

Udruga udomitelja djece Međimurja provodi radionicu pomoći u učenju djeci s poteškoćama u učenju. Nažalost, iako se udomitelji iskreno trude da udomljenoj djeci prenesu potrebno znanje i vještine, to često nije dovoljno. Naime, većina takve djece ima značajnih problema u savladavanju gradiva zbog odgojne zapuštenosti, a nerijetko i posljedica traumatskog odrastanja ako su u svojim primarnim obiteljima bila žrtve nasilja. Nadalje, u Međimurju je većina udomljene djece romskog podrijetla od kojih mnoga tek polaskom u školu počinju učiti hrvatski jezik pa imaju poteškoća u čitanju i pisanju. No, najveći je problem što udomljena djeca nisu imala priliku steći potrebne radne navike i ne znaju se organizirati u učenju i pisanju zadaća. Zbog svega navedeno, većina te djece pohađa nastavu po prilagođenom programu pa im je pomoć asistenta neophodna. Ovim će se projektom udomljenoj djeci pružiti potrebna pomoć u učenju predmeta matematike, fizike i kemije za više razreda i srednjoškolce te hrvatskog jezika za niže razrede djeci koja ga ne mogu savladati na redovnoj nastavi.

Udruga udomitelja djece Međimurja zahvaljuje  „Zakladi Novo sutra” koji je osigurao sredstva za 23-oje mladih u udomiteljskim obiteljima te im time omogućio polaganje ispita. Projekt  „Trebam „B” da budem bolji” Forum za kvalitetno udomitljestvo djece – udomitelji za djecu u iznosu od 190.000,00 kn. Zahvaljujući tom projektu četvero mladih iz Udruge udomitelja djece Međimurja imat će priliku polagati vozački ispit. Velika hvala  Claudiji Juranić Klarić na njenom angažmanu.